Jørgen Skjold er postdoktor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo hvor han er medleder (med Professor Geir Ulfstein) for en forskningssatsning på forholdet mellom norsk rett og folkerett. Skjold ble doktor (ph.d) i rettsvitenskap (2021) ved Det juridiske fakultet (Institutt for offentlig rett), Universitetet i Oslo, med avhandlingen 'Countermeasures in International Law: Function, Limits and Systemic Relevance'. Avhandlingen tar for seg staters adgang til håndhevelse av internasjonale forpliktelser ved mottiltak i henhold til folkerettens regler om statsansvar. Han har fra tidligere mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2015), mastergrad (M.Sc) i internasjonale relasjoner fra London School of Economics and Political Science (2013) og Bachelorgrad i historie fra Universitetet i Bergen (2011).

Jørgen arbeider hovedsakelig med generell folkerett, herunder med spørsmål som statsansvar, jurisdiksjon og traktattolkning, samt med spørsmål knyttet til anvendelse av folkerettslige kilder i en norsk rettslig kontekst. Han underviser og foredrar regelmessig for både studenter og praktikere.