Johanne Eide Joyce er advokat, og jobber i hovedsak med rettsområdene energi- og vassdragsrett, offentlige anskaffelser og kontraktsrett.

Eide Joyce arbeider særlig med spørsmål knyttet til konsesjonskraft og andre kommunale kraftrettigheter, det regulatoriske rammeverket for omsetning av elektrisk kraft i markedet og konsesjonsrettslige spørsmål knyttet til vannkraftproduksjon.