Jacob Danbolt Ajer er jurist fra Universitetet i Oslo i 2017.

Han er tverrfaglig interessert, og skrev masteroppgave innen rettspsykologi om hvordan kognitive skjevheter kan gjøre det vanskelig å se forskjell på uflaks og skyld.

Fra 2018 til 2020 jobbet han i Justis- og beredskapsdepartementet som sekretær for Rettshjelpsutvalget.

Han studerer nå samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.