Dr. (ph.d.) Irina Eidsvold-Tøien fullførte sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo innen opphavsrett med avhandlingen Skapende, utøvende kunstnere.

 Eidsvold-Tøien er ansatt som førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Tidligere har hun arbeidet som juridisk sjef for komponistorganisasjonen TONO og som advokat med immaterielle rettigheter og rettsinformatikk som arbeidsfelt. For tiden har hun også en 20 prosent stilling som advokat for kunstnerorganisasjonen Creo.

 I tillegg til å undervise i opphavsrett for kreativ næring («Creative Industries Management») og i standard jusfag på forretningsjusstudiet er hun forsker og har blant annet vært med på / ledet prosjekter som vurderte konsekvensene av digitaliseringen på kulturfeltet. Sitt sabbatsår hadde Irina, med arbeidsstipend fra Peder Sæther-senteret, på Berkeley, University of California, der hun bl.a. skrev en artikkel om hvorvidt de internasjonale konvensjonene stenger for opphavsrett for utøvende kunstnere.