Ingrid Skauge-Skogheim har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo hvor hun ble uteksaminert i 2012.

Hun har siden 2012 jobbet hos Fylkesmannen i Finnmark, Fylkesmannen i Hedmark og nå som seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Innlandet. Hun har blant annet jobbet innenfor fagområdene helse, barnevern og sosiale tjenester, men jobber nå med kommunelov, offentleglov, navnelov og helligdagsfredloven med mer.