Ignazio Azzari Støen er Senior Associate hos advokatfirmaet Wiersholm, hvor han arbeider med tvisteløsning og prosedryre. 

Han har undervist i avtale- og kjøpsrett og vært sensor ved Universitetet i Oslo.

Ignazio har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Det siste året på studiet var han vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett.