Ignazio Azzari Støen er advokat hos advokatfirmaet Wiersholm, hvor han arbeider med tvisteløsning og prosedryre. Han er for tiden i permisjon som dommerfullmektig ved Oslo tingrett.

Han har undervist i avtale- og kjøpsrett og vært sensor ved Universitetet i Oslo.

Ignazio har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Det siste året på studiet var han vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett.