Ida Torgersdotter Øygard Haavardsholm ble uteksaminert som master i Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2008.

Hun har siden 2015 vært ansatt som jurist og rådgiver i Den norske legeforening. Her arbeider hun blant annet med et bredt spekter av helserettslige prosjekter og problemstillinger, herunder også en del foredragsvirksomhet og undervisning for leger.

Hun er jevnlig veileder til masteroppgaver innen helserett og sensor i helserettslige emner på Universitetet i Oslo.