Advokat Hilde Nordstrand Kapskarmo har vært ansatt i Finansklagenemnda (daværende Forsikringsklagekontoret) siden februar 2003. Hun ble avdelingsleder i sekretariatet for Finansklagenemnda – Avdeling Person i 2015. Avdelingen jobber hovedsakelig med tvister etter forsikringsavtaleloven, yrkesskadeforsikringsloven, skadeserstatningsloven og bilansvarslova. Hun har de senere årene deltatt i FIN-NET. Dette er et nettverk i EU/EØS mellom nasjonale organisasjoner som skal løse finansielle tvister utenfor domstolene.