Henriette F. Stenbeck jobber som Compliance Officer i Handelsbanken med ansvar for økonomisk kriminalitet. Etter flere år i Finanstilsynet og Advokatfirmaet Wiersholm har hun opparbeidet seg god kunnskap om relevant regelverk for bl.a. banker, finansieringsforetak og betalingsforetak. Stenbeck har videre utstrakt erfaring med tolkning og anvendelse av hvitvaskingsregelverket gjennom veiledning til rapporteringspliktige foretak fra sin tid i Finanstilsynet, Wiersholm og nå hos Handelsbanken.