Henriette er senioradvokat hos Deloitte Advokatfirma AS og er tilknyttet firmaets arbeidslivsgruppe. Hun var tidligere partner hos Raugland Advokatene.

Henriette har en spisskompetanse innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett. Hun formidler komplisert juss på en enkel måte og har som formål å finne praktiske løsninger for sine klienter.

Da covid-19 brøt ut i mars 2020, ble permitteringsinstituttet og permitteringslønnsloven særlig aktualisert. Henriette har rådgitt flere bedrifter med permittering, holdt flere foredrag om permitteringsinstituttet og skrevet flere artikler om permittering og om de hyppige lovendringene i permitteringslønnsloven.

For øvrig har Henriette vært forfatter til Rettsdatas lovkommentar til fagskoleloven, skrevet en rekke artikler om arbeidsrettslige problemstillinger og holdt flere foredrag, kurs og webinarer innenfor arbeidsrett.