Heidi Synnøve Nymann jobber som leder for konsernjuridisk seksjon i Haugaland Kraft AS.

Heidi har særlig kompetanse innen bygg- og entrepriserett, eiendomsrett, kontraktsrett, havnerett og offentlige anskaffelser.

Hun har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2009) og har tidligere jobbet som advokatfullmektig i Borgen Advokatar AS, som juridisk rådgiver i Karmøy kommune og som eiendomssjef og plan– og forvaltningssjef i Karmsund Havn IKS. Hun har også erfaring med styrearbeid fra ulike organisasjoner og selskaper.