Heidi Synnøve Nymann jobber som advokatfullmektig i Borgen Advokatar AS.

Heidi jobber bredt innenfor ulike rettsområder, og har særlig kompetanse innen bygg- og entrepriserett, eiendomsrett, kontraktsrett, havnerett og offentlige anskaffelser.

Hun har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2009) og har tidligere jobbet som juridisk rådgiver i Karmøy kommune og som eiendoms – og forvaltningssjef og plan – og forvaltningssjef i Karmsund Havn IKS. Hun har også erfaring med styrearbeid fra ulike organisasjoner og selskaper.