Håvard Olai Holsen er stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Forskningsområdene er sivilprosess og EØS-rett.

Holsen fullførte master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2021. Han skrev stor masteroppgave på fakultetets forskerlinje om konkurransemyndighetenes rett til innsyn i advokatkommunikasjon, med fokus på EØS-rettslige føringer for norsk rett.