Håkon Sandbekk leder avdeling for ren energi og bærekraft i Advokatfirmaet Selmer AS. Han har mange års industriell erfaring som konsernadvokat i Statkraft, og arbeider bredt med energirettslige problemstillinger og prosjekter innen fornybar energi, som vindkraft-, vannkraft- og fjernvarmeprosjekter samt kraftnett. Håkon sitter også i JUS fagutvalg for miljø og energirett.