Håvard H. Holdø er advokat (H) hos Regjeringsadvokaten, og har prosedert flere saker for Norges Høyesterett. Han har tidligere jobbet som advokat i Kluge Advokatfirma og utreder i Norges Høyesterett. Han har også vært redaktør for Jussens Venner og vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Holdø har utgitt boken «Viltloven kommentarutgave», Universitetsforlaget 2016, og var medforfatter av boken «Foreldelse av fordringer», Universitetsforlaget 2011. Han har også skrevet flere juridiske artikler innen fagområdene kontraktsrett, foreldelse og sivilprosess. Holdø er også fast spaltist i bladet Jeger, hvor han skriver om juridiske tema knyttet til jakt, hund og våpen.