Guro Bjørnes Skeie er advokatfullmektig i Wikborg Rein Advokatfirma AS og er tilknyttet firmaets fagområde for Shipping Offshore. Hennes arbeidsfelt er hovedsakelig knyttet til sjørettslige og kontraktsrettslige problemstillinger, herunder knyttet til større tilvirkningskontrakter, samt planlegging og gjennomføring av transaksjoner.

Guro har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen.