Guri Kristin Hjallen Eriksen er ekstern stipendiat ved det juridiske fakultetet ved Universitet i Oslo og forsker i kompetansebedriften Salt Lofoten (SALT). Tema for avhandlingen er det rettslige rammeverket for kommersielle fiskerier i Norge, med et komparativt sideblikk til Canada.

 

Hun har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2015) og en master i fiskerifag fra UiT Norges arktiske universitet (2005).

 

Eriksen har jobbet som advokatfullmektig i Kyllingstad Kleveland Advokatfirma (nå en del av Selmer) og i Arntzen de Besche Advokatfirma (2015-2017). Her jobbet hun i hovedsak med rådgivning innen forretningsjuridiske og offentligrettslige spørsmål til kommersielle aktører og interesseorganisasjoner innen fiskeri- og havbruksnæringen i Norge.

 

Hun har også jobbet flere år i Nærings- og fiskeridepartementet (2006-2014) med saker tilknyttet blant annet fiskeflåtens rammevilkår, fiskerireguleringer og internasjonale fiskeriforhandlinger (NEAFC).