Gunnar E. Børjesson, cand.jur fra UiO 2000, LL.M fra King’s College London, er konsernadvokat i KLP og har mange års erfaring innen både spesiell og generell forsikringsrett, finans- og selskapsrett