Gjertrud Bøhn Mageli ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2019, og arbeider for tiden som advokat i Den norske legeforening. Her jobber hun særlig med spørsmål knyttet til næringsdrivende leger, helserett, e-helse og personvern. 
 
Hun har tidligere vært  dommerfullmektig ved Sogn og Fjordane tingrett og advokatfullmektig ved Oslo Universitetssykehus.