Gjertrud Bøhn Mageli ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2019, og arbeider for tiden som dommerfullmektig ved Sogn og Fjordane tingrett. Hun har tidligere vært advokatfullmektig ved Oslo Universitetssykehus, der hun jobbet bredt med helserettslige problemstillinger.

Gjertrud har en særlig interesse for rettslige spørsmål knyttet til implementeringen av persontilpasset medisin, herunder det juridiske rammeverket for utvikling og bruk av ny teknologi i helsesektoren.