Gjertrud Bøhn Mageli ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2019, og arbeider for tiden som advokat i Den norske legeforening.

Hun har tidligere vært  dommerfullmektig ved Sogn og Fjrodane tingrett og advokatfullmektig ved Oslo Universitetssykehus, der hun jobbet bredt med helserettslige problemstillinger.

Gjertrud har en særlig interesse for rettslige spørsmål knyttet til implementeringen av persontilpasset medisin, herunder det juridiske rammeverket for utvikling og bruk av ny teknologi i helsesektoren.