Geir Heivoll (f. 1974), professor ved Politihøgskolen. Heivoll forsker på politi, straff og strafforfølgning, særlig fra rettshistoriske perspektiv. Han er medlem av forskergruppen «Rett, samfunn og historisk endring», Universitetet i Oslo. For tiden skriver han det norske politiets rettshistorie for perioden 1686-1940, på oppdrag fra Universitetet i Bergen.

Heivoll har ansvar for rettshistoriske lovkommentarer, særlig i offentligrettslige fag som politilovgivning, straff og prosess.