Førerkortforskriften er kommentert av fagseksjon Førerkort hos Statens vegvesen. Fagseksjonen består av 14 medarbeidere, og har som oppgave å sikre at førerkortområdet forvaltes og utvikles i tråd med internasjonale og nasjonale føringer.

Fagseksjonen utfører en rekke forskjellige arbeidsoppgaver som knytter seg til både system, fag og jus, herunder lov- og forskriftsarbeid, implementering og praktisering av EØS-regelverket, utvikling og vedlikehold av nasjonale det Førerkortregisteret og utvikling av digitale tjenester.