Eva Annie Bjørgen er seniorrådgiver i Ytelsesavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet, der hun arbeider med pensjonsregelverket. Hun har erfaring innen velferdsrett fra arbeid i sosialtjenesten i flere bydeler i Oslo kommune og hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus (nå Statsforvalteren i Oslo og Viken). Videre har hun erfaring fra trygde- og pensjonsfeltet gjennom arbeid som rettsfullmektig i Trygderetten og som seniorrådgiver i Pensjonsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.