Erle Katrine Sivertsen er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Thommessen og er tilknyttet fagområdene teknologi og personvern.

Sivertsen ble master i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo i 2022. Samme år var hun vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, hvor hun var tilknyttet forskningsprosjektet "Samfunnssikkerhet og digitale identiteter". Sivertsen skrev masteravhandling om kontraheringsplikt for tilbydere av eID. Senere har Sivertsen skrevet artikkelen "Kontraheringsplikt for tilbydere av eID – særlig om forholdet mellom kontraheringsplikt og diskrimineringsvernet" som er basert på funnene i masteravhandlingen. Denne artikkelen publiseres i SODI-antologien i løpet av våren.