Erik Syvertsen er underdirektør i Bane- og planavdelingen i Samferdselsdepartementet. Han har tidligere arbeidet i Statens vegvesen og Statens jernbanetilsyn, og ble cand. jur. i 2001.