Emil Vestheim er advokat i Wikborg Rein Advokatfirma AS og er tilknyttet selskapets fagområde for arbeidsrett.

 Emil skrev masteroppgave om arbeidstakers rett til å stå i stilling ved oppsigelser ved Universitet i Oslo i 2018. Han bistår til daglig private og offentlige aktører med et bredt spekter av arbeids- og kontraktsrettslige problemstillinger knyttet til blant annet inngåelse og avslutning av arbeidsforhold, transaksjoner, omorganiseringer,  pensjon- og trygderettigheter, ferieavvikling m.m.