Ellen Smogeli er fagdirektør i juridisk avdeling i Kunnskapsdepartementet. Hun har lang fartstid i departementet, og arbeider i hovedsak med EØS-rett, personvern, offentleglova, forvaltningsrett og andre tverrgående regelverk, samt med regelverket for utdanningsstøtte.