Ellen Bennin Brataas er vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo, og skriver masteroppgave i tilknytning til forskningsprosjektet «Samfunnssikkerhet og digitale identiteter» (SODI), ledet av Prof. Marte Kjørven. Hun har arbeidet i gjeldsgruppen til Jussbuss i 2020-2021, hvor hun bisto ofre for misbruk av eID. Sammen med Amelia Svensson og Mira Stokke har hun samlet inn data og skrevet rapport om 300 svindelsaker saksbehandlet av henholdsvis Jussbuss, JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) og Gatejuristen i perioden 2015-2020. Rapporten er publisert av SODI. 

 Brataas er studentmedarbeider i «Center on Experimental Learning» (CELL), hvor hun er medarbeider i arbeidsgruppen for «Studenten som forsker» og universitetets prosedyresatsing. I forbindelse med prosedyresatsingen veileder hun Universitet i Oslo sine lag i de internasjonale prosedyrekonkurransene Jessup og Telders. Brataas deltok selv i Telders i 2019 og Jessup i 2022.