Elinor A. Kaland ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2018 med master i rettsvitenskap. Kaland arbeider spesialisert innen skatte- og trygderett i Norge, samt internasjonal skatterett (skatteavtalerett). Hun har opparbeidet seg bred erfaring fra problemstillinger knyttet til skattefastsetting, samt en rekke klagesaker i forbindelse med blant annet internasjonale arbeidsforhold.

Kaland har erfaring fra Ernst & Young Advokatfirma AS, hvor hun arbeidet som rådgiver knyttet til personbeskatning og trygd for en rekke norske og utenlandske aktører. Sammen med Hanne Skaarberg Holen, Marthe Andrea Larsen og Benjamin Jacobsen Hamnes har Kaland skrevet kommentarnotene til skatteforvaltningsloven.