Elinor A. Kaland ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2018 med master i rettsvitenskap. Hun har siden jobbet som advokatfullmektig i Ernst & Young Advokatfirma AS. Hun bistår en rekke norske og utenlandske aktører med rådgivning knyttet til personbeskatning og trygd. Elinor arbeider spesialisert innen skatt- og trygderett i Norge, samt internasjonal skatterett (skatteavtalerett) knyttet til blant annet internasjonale arbeidsforhold. Hun har opparbeidet seg bred erfaring fra problemstillinger knyttet til skattefastsetting, samt en rekke klagesaker. Sammen med Hanne Skaarberg Holen, Marthe Andrea Larsen og Benjamin Jacobsen Hamnes har Kaland skrevet kommentarnotene til skatteforvaltningsloven.