Eivind Kolflaath er professor i filosofi og rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og har lang erfaring med å undervise i formallogikk.

Han har tidligere publisert bøker og artikler om språk og argumentasjon på det juridiske feltet og om bevis i rettsprosesser.

Høsten 2020 publiserer han boken Formallogikk på vårt eget forlag.