Einar Engh er partner og arbeider med arbeidsliv. Han rangeres som en av landets fremste arbeidsrettsadvokater i både nasjonale og internasjonale rangeringer. Han yter juridisk rådgivning til forskjellige typer virksomheter i både privat og offentlig sektor samt til privatpersoner.

Einar har spesiell kompetanse på granskning av arbeidsrettslige varslinger, stillingsvernsaker, reglene om virksomhetsoverdragelse og grensene for arbeidsgivers styringsrett ved endring av arbeidsavtaler. Han har bred prosedyreerfaring fra alle domstoler, herunder Arbeidsretten, og har hatt møterett for Høyesterett siden 2008.