Dag Jørgen Hveem er advokat og førsteamanuensis dr.philos ved Universitet i Agder og institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI.