Camilla Haukeland Olsen har master i rettsvitskap frå Universitetet i Bergen (2012) og ph.d. frå Universitetet i Bergen (2022). Ph.d-avhandlinga handlar om arverettslege tema, med tittelen «Realitet og proforma. Eit bidrag til læra om grena mellom livs- og dødsdisposisjonar».
 
Haukeland Olsen er juridisk rådgivar ved Barneverntenesta i Bergenhus og Årstad. Ho har tidlegare vore universitetslektor ved Universitetet i Bergen og undervist i faga erstatningsrett og pengekravsrett. Som stipendiat underviste ho hovudsakleg i arverett og familierett, men også i kontraktsrett.