Bjørnar Borvik er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han ble ansatt ved fakultetet i 2002, i stilling som professor siden 2017, og har blant annet vært visedekan for utdanning i perioden 2014 til 2017.

Borvik har publisert arbeider innen menneskerettigheter, statsrett, strafferett, erstatningsrett og familierett. Han disputerte for doktorgraden i 2008 med avhandlingen «Personvern og ytringsfridom: Avveginga mellom kolliderande menneskerettar» (Universitetsforlaget 2011). Borvik deltok i et større forskningsprosjekt om ærevern og strafferett ved Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law i Freiburg, Tyskland tidlig på 2000-tallet, og han publiserte i tilknytning til dette prosjektet boken «The Norwegian Approach to Protection of Personality Rights: With a special emphasis on the protection of honour and reputation» (Fagbokforlaget 2004).

 

Borvik er nestleder i Personvernnemnda siden 2017, leder i Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda) siden 2019, nøytralt medlem i Rikslønnsnemnda siden 2020, og leder i Diskrimineringsnemnda siden 2022. Borvik har også vært konstituert lagdommer ved Gulating lagmannsrett i tre perioder.