Bjørn Terje Smistad er partner i Bjerkan Stav Advokatfirma. Han er tilknyttet faggruppe fast eiendom og leder firmaets faggruppe for sivilrettslig prosedyre. Smistad har møterett for Høyesterett og bakgrunn i fra påtalemyndigheten og Statskog SF. Han er medlem i JUS fagutvalg tingsrett, og var medlem i fjellovutvalget NOU 2018 : 11 samt av advokatforeningens lovutvalg for skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett.