Bård Berge er senioradvokat i Arntzen de Besche Advokatfirma og arbeider spesialisert med plan- og bygningsrett, alminnelig forvaltningsrett og ekspropriasjonsrett.

Berge har bakgrunn fra den offentlige forvaltningen, og har praktisert regelverket som både myndighetsutøver og advokat. Som advokat, har han vært rådgiver for ulike offentlige myndigheter, og han har bistått en rekke private og kommunale eiendomsutviklere med plan- og bygningsrettslige og ekspropriasjonsrettslige problemstillinger relatert til kjøp, planlegging og gjennomføring av omfattende eiendomsutviklingsprosjekter.

Berge holder jevnlig foredrag innen plan- og bygningsrettslige tema.