Åsmund Kjos Fjell er Managing Associate hos Advokatfirmaet Wiersholm. Han er tilknyttet firmaets faggruppe for fornybar energi, hvor han hovedsakelig jobber med transaksjoner, større kontrakter og regulatoriske spørsmål. Fjell har bred bakgrunn som advokat og har tidligere jobbet som dommerfullmektig ved Sør-Østerdal tingrett, in-house advokat for energikonsernet Fortum og advokatfullmektig hos BAHR. Fjell har også undervist på deltid ved Universitetet i Oslo over flere år.