Asbjørn Strandbakken, professor dr. jur. ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Strandbakken forsker og underviser i strafferett, straffeprosess og familierett.