Åsa Astrup Bustad er seniorrådgiver i juridisk seksjon i Statens pensjonskasse hvor hun arbeider med pensjonsregelverket og internasjonale forpliktelser. Hun har erfaring innen trygde- og pensjonsfeltet gjennom arbeid som rådgiver i helserettsavdelingen i Helseklage, og som rettsfullmektig i Trygderetten. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen.