Anne-Cathrine Schjøtner Skaar er seniorrådgiver i Statens vegvesen tilknyttet avdeling Kontrakt og marked, der hun jobber hovedsakelig som juridisk rådgiver innen offentlige anskaffelser, entrepriserett, kontraktsrett, tvisteløsning, erstatningsrett og annet juridisk utredningsarbeid. Hun har lang fartstid i vegvesenet og har tidligere jobbet på forvaltningssiden i Statens vegvesen, blant annet med regelverksutvikling i regi av vegdirektoratet. Hun har også jobbet som tillitsvalgt i juristforbundet.