Ane Sydnes Egeland er stipendiat ved Universitetet i Oslo. Hun skriver om krav til utredning av klimarelaterte konsekvenser og underviser i miljørett.

Som tidligere advokat hos Regjeringsadvokaten, har Egeland bred erfaring med sakførsel for nasjonale domstoler og EMD. Hun fikk møterett for Høyesterett i 2021.

Egeland ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2015 etter å ha skrevet masteroppgave om aktsomhetsvurderinger iht. UN Guiding Principles on Business and Human Rights, med stipend fra Fritt Ord. Hun har også vært leder for ICJ Norges fagutvalg for næringsliv og menneskerettigheter.