Andreas Moen er advokat med spesialisering innen pensjon, trygderett og arbeidsrett. Han er ansatt i fagforeningen NITO med fagansvar for pensjon, og har blant annet vært med å forhandle fram ny offentlig tjenestepensjon i 2018 på vegne av arbeidstakerorganisasjonene.

Andreas har skrevet artikkelen "En innføring i pensjonssystemet" for bladet Praktisk Økonomi & Finans.