Aksel Bernhard Høymo er utdannet jurist ved Universitet i Bergen 2020, og er i dag advokatfullmektig hos Dæhlin Sand Advokatfirma. Han arbeider hovedsakelig med miljørett og ekspropriasjon.