Admir Habibija er tilknyttet DLA Pipers faggruppe for bank- og finanstjenester. Admir bistår blant andre långivere, låntakere og investorer med ulike typer lånetransaksjoner, herunder oppkjøpsfinansiering, prosjektfinansiering, refinansiering under norske og internasjonale låneavtaler, samt obligasjonsfinansiering. Arbeidet omfatter også generell selskapsrettslig rådgivning. Admir bistår også betalings- og finansforetak med ulike finansregulatoriske problemstillinger, herunder etterlevelse av relevant finansregulatorisk regelverk.