I tiden fremover vil Karnov Forlag publisere rettshistoriske kommentarer på flere sentrale områder.

– I en verden hvor internasjonale rettsordninger og digitale løsninger i økende grad preger retten, er det viktigere enn noen gang å legge til rette for at rettsanvendere kan gjøre seg kjent med rettskildenes historiske kontekst, forteller Geir Heivoll.

Heivoll er professor ved Politihøgskolen og fagredaktør for satsningen. Han er rettshistoriker, og forsker særlig på politi- og strafferettshistorie. Heivoll har selv skrevet den første kommentaren, til politilovgivningen, som nylig er publisert i Karnov-tillegget i Lovdata Pro.

De neste rettshistoriske lovkommentarene vil bli skrevet av rettshistorikere og fagfolk med særlig kjennskap til lovgivningens historie. Forlegger Ida Kyhring fra Karnov er svært glad for at Heivoll holder i prosjektet.

– Rettskildebildet er mer komplekst enn det var før, og med det blir det også mer krevende å få oversikt over hvorfor retten har blitt slik den har blitt. Vi tror du forstår dagens og fremtidens regelverk bedre hvis du vet hvorfor gjeldende rett er utformet som den er, forteller Kyhring.

Vi er utrolig takknemlige for at Heivoll og hans miljø vil skrive hos oss, i tillegg til å være informative og lærerike tekster for jurister, er det interessant lesning for den samfunnsinteresserte borger. I vår første artikkel får du flere hundre års politilovgivning komprimert på ti sider, med videre lenker til utdypende kilder.

I likhet med Karnovs litteratur blir tekstene tilgjengelig i Lovdata Pro. Odd Storm-Paulsen, direktør i Lovdata er glad for at de første rettshistoriske lovkommentarene er publisert.

– Lovdata er glad for å kunne være plattform for Karnovs rettshistoriske spennende nysatsing. Lover og regler kan være vanskelige å forstå, og heller ikke alltid oppleves som rettferdige. Kommentarer som belyser utviklingen, kan bidra til å forklare hvilke hensyn som ligger bak reglene slik de er i dag, sier Storm-Paulsen.

Karnov Forlag har etablert en egen nettside hvor det vil ligge omtaler av nye historiske kommentarer, lenke til kommentarene og annet relevant materiale. Kommentarene publiseres i Lovdata Pro Karnov.

Del

Karnov publiserer rettshistoriske kommentarer