Det juridiske forlaget Karnov lanserer nå rykende ferske kommentarer til angrerettloven. Det er de to erfarne juristene Morten Grandal og Marc Stuppi som er forfatterne bak lovkommentarene til den stadig mer aktuelle loven.

Det juridiske forlaget Karnov lanserer nå rykende ferske kommentarer til angrerettloven. Det er de to erfarne juristene Morten Grandal og Marc Stuppi som er forfatterne bak lovkommentarene til den stadig mer aktuelle loven.
 
I Norge har vi erfart en stor vekst i netthandel de siste årene. Hver eneste måned handles det på nett for flere titalls milliarder. Det er ved slike fjernsalg, samt salg utenom faste forretningslokaler, at angrerettloven gir forbrukerne rettigheter.
 
– Angrerettloven har blitt en stadig mer praktisk viktig lov. Den pålegger næringsdrivende en rekke plikter som skal beskytte forbrukerne. Kort oppsummert kan vi si at loven verner forbrukerne gjennom å gi 14 dagers angrerett, stille krav til avtalen og pålegge næringsdrivende en særlig opplysningsplikt før avtaleinngåelsen, forklarer Morten Grandal. Ved brudd på opplysningskravene utvides angreretten med opptil 1 år.
 
Grandal har jobbet mye med markedsføringsloven og angrerettloven fra sin tid i både Forbrukertilsynet og advokatfirmaet SANDS. Han har forfattet kommentarene sammen med med sin kollega, seniorrådgiver Marc Stuppi. Stuppi har inngående kjennskap til loven fra sin tid i Forbrukertilsynet og Barne- og familiedepartementet
 
– De fleste vil nok tenke på varer når de leser om angrerett, men loven er også gjeldende for tjenester som inngås ved fjernkommunikasjon. At nordmenn kjøper stadig mer tjenester over nett, gjør loven desto mer dagsaktuell. Loven gjelder f.eks. når strømavtaler eller advokattjenester inngås ved fjernsalg, sier Grandal. 
 
Nylig ble det også fastsatt en forskrift som gir Forbrukertilsynet hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på angrerettloven på inntil 4 prosent av den næringsdrivendes omsetning, eller inntil 25 millioner kroner, der høyeste beløp skal anvendes.
 
–  I tillegg til at angrerettloven kan være en teknisk krevende lov å tolke, er den stadig i forandring. Gjennom kommentarene har vi forsøkt å klargjøre og beskrive lovens bestemmelser i sammenheng samt å vise til rett- og forvaltningspraksis. Lovkommentarene vil være nyttige for næringsdrivende og rådgivende advokater, men også forbrukere og Forbrukertilsynet som håndhever loven, sier Marc Stuppi.
 
Avslutningsvis sier Stuppi og Grandal at de har satt stor pris på å forfatte Karnovs lovkommentarer til angrerettloven.
 
– Denne loven har vi vært så heldige å få jobbe med i en årrekke. Angrerett er et fascinerende og ikke minst praktisk viktig område. Det har skjedd mye på feltet, og det later til at rettsområdet vil være like aktuelt i årene som kommer. Vi ønsker å være med på å opplyse og klargjøre rettstilstanden slik at rettsanvenderne får best mulig hjelp, sier Stuppi.

Del

Karnov lanserer lovkommentarer til angrerettloven – En stadig mer aktuell lov