Karnov Lovkommentarer

Direkte integrert på høyre side i Lovdata Pro

 

karnov-mac-01

Høsten 2021

Rykende ferske kommentarer til de mest brukte og viktigste lovene, skrevet av spesialister og kvalitetssikret av fagredaktører. Direkte integrert i Lovdatas anerkjente plattform – med fleksibel visning på høyre side – slik brukerne har fortalt oss at de ønsker seg.